Main content

Alert message

  • 1919 metais Kaune įkuriama pradinė mokykla. Tai mūsų mokyklos pradžių pradžia.

  • 1934 metais pastatomas medinis pastatas Kareivių plente (vėliau – 16 divizijos, dabar Radvilėnų plentas). Šiame pastate ir įsikūrė pradžios mokykla, veikusi iki 1949 metų. Mokykloje buvo 4 skyriai, kuriuose mokėsi 50 – 60 mokinių. Vėliau buvo atidaryti V ir VI skyriai. Mokslas vyko dviem pamainomis. Mokykloje buvo įsteigti kursai beraščiams.

  • 1949 metais mokykla pavadinta septynmete mokykla.

  • 1961 metais mokykla perorganizuota į aštuonmetę mokyklą.

  • 1971 metais pastatytas netipinis (400 vietų) priestatas, kuriame įsikūrė Kauno 31-oji vidurinė mokykla.

  • 1993 metais mokykla pavadinta Radvilėnų vidurine mokykla.

  • 2009 metais mokykla reorganizuota į Jono Žemaičio-Vytauto pagrindinę mokyklą.

  • 2012 metais mokykla reorganizuota į Jono Žemaičio-Vytauto progimnaziją.

  • 2015 metais mokykla reorganizuota į Jono Žemaičio-Vytauto mokyklą-daugiafunkcį centrą.