Main content

Alert message

1. Didinti mokyklos–daugiafunkcio centro patrauklumą, siekiant, kad didėtų mokinių skaičius įstaigoje.

2. Sudaryti sąlygas aukštesnei bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo kokybei.

3. Gerinti mokyklos–daugiafunkcio centro materialinę bazę bei užtikrinti saugią ugdymo aplinką.