Main content

Alert message


Pagrindinio ugdymo I dalies pažymėjimų įteikimo šventė

 Birželio 12 dieną progimnazijoje vyko pagrindinio ugdymo I dalies pažymėjimų įteikimo šventė. Į salę gausiai susirinko mokinių tėveliai, svečiai, mokytojai. Šventės metu skambėjo dainos, posmai ir nuoširdūs padėkos žodžiai.

Po iškilmingo pažymėjimų įteikimo, visų trijų aštuntų klasių mokiniai susirinko mokyklos kieme. Buvo pratęsta tradicija, kad baigiamųjų klasių mokiniai mokyklos kieme visada pasodina medį. 

 

Abėcėlės šventė

 Gegužės 29 diena mūsų progimnazijos pirmokai dalyvavo "Abėcėlės šventė" renginyje. Šventę organizavo pirmokų mokytoja Danutė Giržadienė. Mokytojai talkino Inesos Lenkšaitės mama. Pirmokėliai deklamavo eileraščius, dainavo, atliko užduotis ir įrodė, kad puikiai išmoko visas abėcėlės raides. 

 

 Sporto šventė

Jau tradicija tapo gegužės mėnesį organizuoti 5-8 klasių mokiniams sporto šventę.Gegužės 17 dieną progimnazijos aikštyne išsirikiavo 5-8 klasių mokiniai, juos pasveikino ir paaiškino šventės eigą kūno kultūros mokytojas Bronius Kazlovskis. Svarbiausia šventės dalis - įvairios rungtys ir noras nugalėti. Šventę lydėjo gera ir ryžtinga nuotaika. Šventės pabaigoje visoms klasėms buvo įteikti padėkos raštai ir saldūs prizai. Pereinamąsias taures tarp 5-6 klasių iškovojo 6a klasės mokiniai, o tarp 7-8 klasių prizininkais tapo 8b klasės mokiniai. Smagu, kad vaikai šypsosi, jų juokas, gera nuotaika atperka visus rūpesčius. 

 

Šeimos šventė

Gegužės 16 dieną progimnazijoje vyko 1-8 klasių mokinių ir tėvų Šeimos šventė. Pradžioje visus iškilmingai pasveikino progimnazijos direktorė D. Valentėlienė. Sulaukėme garbaus svečio Šv. Antano-Paduviečio bažnyčios kunigo klebono Vytenio Vaškelio. Jis vėl mus priartino prie tradicinių vertybių, kad šeima - tai maža valstybė, kurią reikia nuolat puoselėti. Klebonas Vytenis Vaškelis palaimino visas susirinkusias šeimas. Po sveikinimų prasidėjo koncertas. Šventė buvo labai graži ir dar sykį įrodė, kad kiekvienam žmogui šeima yra svarbiausią jo gyvenime.

 

Sportuok ir dviračiu važiuok! 

Š.m. Gegužės 8 diena progimnazijos sporto aikštyne vyko renginys "Sportuok ir Dviračiu važiuok". Renginyje dalyvavo 1 klasės mokiniai ir Kauno lopšelio-darželio "Spragtukas" ugdytiniai.   

 

Sporto šventė

 Š.m. Balandžio 24 diena mūsų progimnazijoje vyko1-4 klasių mokinių ir mikrorajono lopšelių-darželių sporto šventė. Šventėje dalyvavo lopšelių-darželių "Žiedelis" ir "Bitutė" auklėtiniai

 

 

Krepšinio turnyras

Balandžio 18 dieną progimnazijoje vyko mokytojų ir 4-8 klasių mokinių krepšinio turnyras. Į salę susirinko daug sirgalių. Vieni palaikė mokytojus, kiti mokinius. Nugalėjo draugystė, juk svarbiausia dalyvauti ir gerai bei turiningai praleisti laiką.

 


Amatų mugė

 Balandžio 12 dieną progimnazijoje vyko 5-8 klasių mokinių amatų mugė. Svečių teisėmis dalyvavo "Varpelio" pradinės mokyklos mokiniai ir mokytojos. Visų nuotaika buvo puiki, šurmuliavo tikra mugė. Kiekvienas gamintojas gyrė savo prekes ir stengėsi kuo daugiau parduoti. "Varpelio" pradinės mokyklos mokiniai  po mugės klasėse pabendravo su mūsų penktokais, kur stebėjo mokinių pasirodymus ir pasivaišino arbata.

 

 
Renginys "Būk mano draugas"

Kovo 22 diena 4a klasės mokiniai kartu su mokytojomis Jūrate Čiupailiene ir Rita Kijauskiene dalyvavo lopšelio-darželio "Žiedelis" savaitės be patyčių baigiamajame rytmetyje "Būk mano draugas"

 

 

 
Renginys "Savaitė be patyčių"

Kovo 18-22 dienomis progimnazijoje vyko akcija Savaitė BE PATYČIŲ. Visą savaitę puošėmės įvairiomis spalvomis. Pirmadienį turėjome raudonos spalvos akcentus, kurie simbolizuoja draugystę, mandagumą. Antradienį puošėmės geltona spalva – ji simbolizuoja džiaugsmą ir laimę. Trečiadienį kvietėme visus turėti žalios spalvos akcentų, jie simbolizuoja nuoširdumą, pagalbą vienas kitam. Ketvirtadienį puošėmės mėlyna spalva – taikos simboliu, o penktadienį – oranžine spalva, kuri simbolizuoja gerus darbus.

Iš kiekvienos klasės buvo išrinkti du atstovai į Savaitės BE PATYČIŲ iniciatyvinę grupę. Jie perdavė informaciją klasės draugams, stengėsi juos įtraukti į organizuojamą veiklą. Trečiadienį iniciatyvinė grupė dalyvavo diskusijoje „Patyčios mokykloje – kaip jų išvengti?“.

Kiekviena klasė buvo gavusi po „Drausmės sąsiuvinį“, į kurį mokytojai po kiekvienos pamokos klijavo atitinkamus veidukus: jei klasė buvo drausminga, mandagi – klijuojamas linksmas veidukas, priešingu atveju – liūdnas.

Pirmadienį kiekviena klasė gavo „Laimingos klasės receptą“ pagal kurį kūrė „Laimingos klasės produktus“. Sulaukėme labai daug gražių ir įdomių darbų. Penktadienį surengėme jų parodėlę. Progimnazijos administracija išrinko kūrybiškiausiai užduotis atlikusias klases.

Savaitės BE PATYČIŲ metu 4a, 4b, 5a ir 5b klasės mokiniai dalyvavo žaidimų pamokėlėse, kuriose turėjo galimybę suprasti, kas yra gandai, kaip jie atsiranda, kokią turi reikšmę apkalbamiems žmonėms.

Penktadienį po 4 pamokų pakvietėme progimnazijos bendruomenę sustoti į „Besišypsantį veiduką“. Sustoję sušukome šūkį „Laikas keistis!“. Linkėdami vieni kitiems būti draugiškais, užjaučiančiais ir supratingais, paleidome į dangų balionus. Po to vyko akcijos „Savaitė BE PATYČIŲ“ apdovanojimai. Apdovanotos drausmingiausios klasės: daugiausia linksmų veidukų surinko 3, 5 a, 7 a, ir 8 a klasės. Kūrybiškiausiomis klasėmis išrinktos 1, 4 a, 5 a ir 6 a klasės.

Dėkojame visai progimnazijos bendruomenei už aktyvų dalyvavimą Savaitės BE PATYČIŲ organizuojamoje veikloje.

 

Socialinė pedagogė, psichologė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
 
 
Renginys skirtas J. Žemaičio 104-osioms gimimo metinėms
Kovo 15 d. mokykloje vyko renginys, skirtas Jono Žemaičio-Vytauto gimimo metinėms paminėti ir piešinių-rašinių konkursas J. Žemaičio fondo prizui laimėti, laureatų apdovanojimas.Renginyje dalyvavo šio fondo įkūrėja ir iniciatorė gerb. Kotryna Vilkaitė J. Žemaičio palikuonė. Konkurse dalyvavo visi progimnazijos mokiniai. 1-4 klasių mokiniai piešė "Laisvės paukštį", 5-6 rašė laišką partizanui, 7-8 klasių mokiniai rašė dienoraščio fragmentus "Lietuvos laisvė - tai mano gyvenimas".
Piešinių konkurso laureatais tapo:
  • Austėja Liutkutė 1 klasė, Airidija Belozaraitė 2a klasė, Renaldas Cvilikas 2b klasė, Laimė Lapašinskaitė 3 klasė, Ieva Velišauskaitė 4a klasė, Karolis Lisauskas 4b klasė.
Rašinio "Laiškas partizanui" laureatais tapo:
  • Evita Rozenbergerytė 5b, Martynas Anikanovas 6a klasė.
 Dienoraščio fragmentų laureatais tapo:
  • Giedrius Šulskus 7a klasė, Indrė Rudytė 7b, Laura Mykolaitytė 8a klasė, Deimantė Ragauskaitė 8a, Gertrūda Aksenavičiūtė 8b klasė, Aistė Verikaitė 8c klasė, Kontryna Žaludaitė 8c.
Mokinius vertingais prizais apdovanojo J. Žemaičio palikuonė Kotryna Vilkaitė, o padėkos raštus įteikė progimnazijos direktorė Dalia Valintelienė. Po apdovanojimų vyko koncertas.

 
Pilietinė akcija "Laisvės paukščio skrydis"

Kovo 8 dieną progimnazijoje vyko pilietinė akcija „Laisvės paukščio skrydis“. Joje dalyvavo visi

 1 – 8 klasių mokiniai.  1 – 4 klasių mokiniai piešė piešinius; 5 – 8 klasių mokiniai iliustravo B.Brazdžionio eilėraštį „Laisvės paukštis“, užrašė įdomiausias mintis „Kaip aš suprantu žodį LAISVĖ“, kūrė eilėraščius, gamino erdvines paukščio kompozicijas.  I a. fojė ir I a koridoriuje buvo apgyvendinti visi mokinių darbai.


Kaziuko mugė

Kovo 6 dieną progimnazijos sporto- aktų salėje vyko 1-4 klasių mokinių „Kaziuko mugė“. Šventėje dalyvavo gausus būrys Kauno lopšelių- darželių „Bitutė“, „Kūlverstukas“, „Spragtukas“, „Žiedelis“ vaikučių bei jų auklėtojų. Šventės dalyvius pasveikino mokyklos direktorė Dalia Valintėlienė bei vyresniųjų  klasių mokiniai. Mokiniai vadovaujami muzikos mokytojos Ritos Kijauskienės  lietuvių liaudies instrumentais pagrojo kelis kūrinius bei žaidimą „Klausė žvirblis čiulbuonėlis“. Žaidimo metu visi šventės dalyviai buvo pakviesti į bendrą ratelį. Po muzikinės įžangos prasidėjo mugė, kurios metu vaikai prekiavo savo rankų darbo gaminiais.

 
 
Pirmokų šimtadienis

Kovo 1 dieną progimnazijoje vyko pirmokų „Šimtadienis“. Pirmokai paminėjo, kad jau praėjo 100 dienų kaip jie lanko mokyklą. Šventėje dalyvavo vaikų tėveliai. Pirmokėlius pasveikino jų vyresnieji draugai ketvirtokai. Pirmokėliai, kartu su klasės mokytoja Danute Giržadienė paruošė E.Mieželaičio poemos „Zuikis Puikis“ inscenizaciją, su muzikos mokytoja Rita Kijauskiene padainavo . Šventės pabaigoje mokinukai vaišinosi sveikomis „zuikiškomis“ vaišėmis: gėrė morkų sultis, valgė daržoves.

 

Vasario 16 paminėjimas Šv. Antano Paduviečio parapijoje
                     Vasario 10 dieną Šv. Antano Paduviečio parapijos salėje vyko Vasario 16- osios minėjimas. Minėjime dainavo mūsų progimnazijos jaunučių choras, vadovaujamas mokytojos Irenos Rimkevičienės.


Akcija "saugus Internetas"

Vasario 6-8 dienomis, Kauno Jono Žemaičio-Vytauto progimnazijoje vyko akcija „Saugus internetas“. Akcijos metu  progimnazijos I aukšto fojė puikavosi akcijos organizatorių paruoštas stendinis pranešimas, skirtas saugesnio interneto dienai paminėti. Mokiniai galėjo sužinoti bei  prisiminti, kaip saugiai elgtis internete, pokalbių svetainėse ar socialiniuose tinklalapiuose. Buvo eksponuojamas 8A klasės mokinio Augustino Butkaus pranešimas „Saugus internetas - internetas be virusų“, kuriame pateikta išsami informaciją apie kompiuterinius virusus, pristatytas jų vystimasis bei keliama grėsmė.

Taip pat akcijos metu 5-8 klasių mokiniams visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, socialinė pedagogė ir psichologė pravedė diskusiją-pokalbį apie įvairias internetines grėsmes bei galimybes kaip jų išvengti. Mokiniams įdomia forma buvo išsamiai pateiktos žinios  apie technologijų teikiamą naudą, siūlyta atkreipti dėmesį į kylančius pavojus.

 
Popietė "Palydint tris karalius"
1-4 klasių mokiniams vyko popietė "Palydint tris karalius". Mokiniai prisiminė kokia tai šventė, pasidžiaugė nudundėjusiomis metų šventėmis, dainavo, deklamavo ir džiaugėsi savo pasiekimais.


Pilietinė akcija "Atmintis gyva, nes liudija" 
Mūsų progimnazija jau šeštus metus prisijungia prie akcijos "Atmintis gya, nes liudija". 8:00 val. buvo uždegtos žvakės ant palangių ir pagerbti žuvusieji už laisvę. Pirmos pamokos metu vyko diskusijos, prisiminimų pasakojimai apie tuos, kurie dovanojo mums laisvę. 

 
 
 
 Konkurso „Sveika, gyva, Kalėdų viešnia“ akimirkos
Šį pirmadienį Kauno miesto savivaldybės Didžiojoje salėje klegėjo kūrybingų jaunuolių balsai. Čia susirinko kalėdinių puokščių „Sveika, gyva, Kalėdų viešnia" konkurso nugalėtojai ir interjero puošimo meistrai.

Šventiniu laikotarpiu visi matėme išradingai papuoštas mokyklas. Languose puikavosi karpiniai, mokyklų vestibiuliuose - kalėdinės puokštės. Pačios gražiausios buvo atvežtos į Pedagogų kvalifikacijos centro, esančio Vytauto prospekte, salę. Čia mokinių kūryba nuo gruodžio 20 dienos iki Trijų Karalių grožėjosi miesto visuomenė.

Šiais metais pageidavimą dalyvauti konkurse „Sveika gyva, Kalėdų viešnia" pareiškė 55 miesto ugdymo įstaigos: 9 gimnazijos, 22 vidurinės, 9 pagrindinės, 5 pradinės mokyklos, 3 progimnazijos, 4 neformaliojo švietimo įstaigos, 3 specialiosios mokyklos ir ugdymo centrai. Nugalėtojomis paskelbtos 28 mokyklos.

Apdovanojimas atiteko ir mūsų progimnazijai.

Susirinkusius į apdovanojimo ceremoniją pasveikino miesto mero pavaduotojas Vytautas Vasilenko, kuris įteikė apdovanojimus - stiklo raižinių lenteles. Jas pagamino UAB „Stiklo miražai".

Laureatus  pagerbė Kauno miesto tarybos Švietimo ir sporto komiteto pirmininkas Gediminas Budnikas ir savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Steponas Vaičikauskas.

Šis konkursas ugdo mokinių ir mokytojų kūrybiškumą, padeda sukurti šventinę nuotaiką Kaune. Miesto vadovai kasmet padėkoja kalėdinių puokščių autoriams ir interjero puošybos meistrams.

Konkursą mūsų progimnazijoje vykdė technologijų mokytoja Asta Čibirienė ir dailės mokytoja Vilija Paškauskienė. Konkurso laureatėmis tapo Gabrielė Žilionytė 7a klasės mokinė, Paula Lišauskaitė,Urtė Blažytė ir Patricija Vanckavičiūtė 6 a klasės mokinės. Nuoširdžiai sveikiname ir linkime tolimesnių kūrybinių laimėjimų. Juk menininis išprusimas yra ir bus labai svarbus kiekvieno gyvenime.

 

 

 

 Kalėdiniai renginiai progimnazijoje

Kalėdų laukimas progimnazijoje jau tvyro beveik visą mėnesį. Gruodžio 19 dieną 1-4 klasių mokiniams ir tėveliams vyko spektaklis "Spragtukas" pagal E. T. A.Hofmano pasaką bei P. Čaikovskio muziką.

Gruodžio 20 dieną spektaklis buvo rodomas dar kartą ikimokyklinių įstaigų auklėtiniams. Dalyvavo lopšelio-darželio "Žiedelis" ir lopšelio-darželio "Kulverstukas" vaikučiai ir auklėtojos.

Gruodžio 20 dieną 5-8 klasių mokiniams vyko kalėdinis renginys "Seku pasaką" pagal O. Vaildo pasaką "Laimingasis princas". Mokiniai labai aktyviai ir noriai dalyvavo kalėdiniuose renginiuose.

 

PROJEKTAS "NELIK NUOŠALY IMKIS VEIKSMŲ!"

Š.m. lapkričio 27 dieną 6a ir 6b klasės mokiniai dalyvavo energijos taupymo projekte "Nelik nuošaly, imkis veiksmų". Projektą vykdė Kauno regioninė energetikos agentūra. Šeštokai buvo mokomi taupyti energiją. 

 

Jono Žemaičio - Vytauto žūties metinių paminėjimas

Lapkričio 26d. vykusiame renginyje Kaune, Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje, skirtame generolo Jono Žemaičio - Vytauto žūties 58 - osioms. metinėms, dalyvavo musų progimnazijos mokinai lydimi istorijos mokytojo Roberto Petručio. Renginyje dalyvavo garbūs svečiai - Jono Žemaičio - Vytauto dukterėčia Aušra Vilkinė su šeima.  

 

 

Pilietinė akcija

Š.m. lapkričio 16 d., minint Tarptautine Tolerancijos dieną, progimnazijoje vyko pilietinė akciją "Tolerancijos skėtis". Visų klasių mokinai labai aktyvai dalyvavo dekoruojant skėčius.

 

AKCIJA

Š.m. spalio 26 dieną progimnazijos 7c ir 8c klasių mokinai dalyvavo mieste organizuotoje akcijoje  "Susivieniję apkabinkime Maironio Senamiestį". Akcija, skirta Maironio 150-osioms gimimo metinėms.

   

PAGERBĖME LIETUVOS SAVANORIŲ ATMINIMĄ

Visų šventųjų dienos išvakarėse Kauno Jono Žemaičio - Vytauto progimnazijos mokinai ir mokytojai pagerbė Lietuvos savanorių atminimą, uždegė žvakes ir padėjo gėlių prie nežinomų kapų Žydų kapinėse (Radvilėnų pl.).

Mokykla jau keli metai tvarko ir prižiūri šiuos kapus.

 

1-4 KLASIŲ MOKINIŲ RUDENĖLIO ŠVENTĖ

       Š. m. spalio 24 dieną progimnazijoje vyko 1-4 klasių mokinių "Rudenėlio šventė".

       Šventėje dalyvavo progimnazijos 1-4 klasių mokiniai bei lopšelių-darželių "Žiedelis"ir "Bitutė" ikimokyklinių grupių vaikai bei auklėtojos. Visi dalyviai gavo padėkos raštus.