Main content

Alert message

VEIKLA

 1. Socialinis pedagogas padeda vaikui įgyvendinti lygias galimybes į švietimą, užtikrina vaikų saugumą, šalina mokyklos nelankymo priežastis, padeda vaikui ugdyti socialinius gebėjimus, vykdo neigiamų socialinių reiškinių prevenciją, skatina socialinį aktyvumą.

 2. Įvertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su mokiniui kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo, socialinės adaptacijos ir kt.).

 3. Individualiai konsultuoja mokinius, jų tėvus bei mokytojus.

 4. Padeda tėvams ugdyti savo vaiką, suprasti ir priimti jo socialinius ir psichologinius poreikius, geriau suprasti specialių poreikių vaiką, geriau suprasti savo teises ir pareigas.

 5. Dalyvauja mokyklos Specialiojo ugdymo ir Prevencinio ugdymo komisijų darbe, lankosi užsiėmimuose, įvertina mokinių elgesį bei mikroklimatą klasėje.

 6. Organizuoja mokinių nemokamą maitinimą mokykloje bei pavežėjimą į mokyklą bei iš jos.

 7. Tiria socialinių paslaugų poreikį, atlieka šviečiamąjį – prevencinį – organizacinį darbą įstaigoje ir už jos ribų.

 8. Lankosi mokinių namuose.

 9. Padeda mokyklos bendruomenei veiksmingiau bendradarbiauti su kolegomis sprendžiant vaikų socialines problemas;

 10. Bendradarbiauja su mokyklos specialistais, Kauno miesto policijos nuovadomis, Vaikų teisių apsaugos tarnyba, Švietimo ir ugdymo skyriaus specialistais, Socialinių reikalų skyriumi, Gričiupio seniūnija, nevyriausybinių organizacijų atstovais.

 11. Sprendžia mokinių elgesio ir mokyklos nelankymo problemas.

DARBO LAIKAS

Pirmadienis – 8.00 val. – 13.00 val., 

Antradienis – 8.00 val. – 13.00 val.,

Ketvirtadienis – 8.00 val. – 13.00 val., 

Penktadienis – 8.00 val. – 13.00 val.