Main content

Alert message

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Aušra Eidukaitytė:

• Renka, kaupia ir analizuoja duomenis apie vaikų sveikatos būklę;
• Pateikia pedagogams asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijas dėl vaikų sveikatos bei koordinuoja šių rekomendacijų įgyvendinimą;
• Organizuoja, veda sveikatos ugdymo užsiėmimus (pamokas, diskusijas, konkursus ir pan.), rengia stendinius pranešimus, parodas, publikacijas vaikams, jų tėvams ar teisėtiems atstovams ir ugdymo įstaigos darbuotojams vaikų sveikatos klausimais;
• Teikia sveikatos žinias ugdymo įstaigos bendruomenei apie sveikatos išsaugojimą bei sveikatos stiprinimo būdus, moko pritaikyti jas praktiškai;
• Teikia individualias konsultacija ugdymo įstaigos bendruomenei vaiko sveikatos klausimais;
• Konsultuoja ugdymo įstaigose ar maitinimo paslaugų teikėjų darbuotojus, atsakingus už vaikų maitinimą, sveikos mitybos ir maisto saugos klausimais;
• Planuoja ir taiko užkrečiamųjų ligų ir jų plitimo profilaktikos priemones pagal kompetenciją;
• Ugdymo įstaigos aplinkoje identifikuoja visuomenės sveikatos rizikos veiksnius;
• Tikrina vaikų asmens higieną;
• Teikia ir (ar) koordinuoja pirmosios pagalbos teikimą ugdymo įstaigose.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė dirba ir konsultuoja:

Antradieniais

8.00 – 16.30 val.

Penktadieniais

8.00 – 14.30 val.

12.00 – 12.30 val. pietų pertrauka.