Main content

Alert message

1. Pirmininkas      

Aušra Narbutienė, direktorės pavaduotoja ugdymui;

2. Pavaduotojas    

Rasa Rancienė, direktorės pavaduotoja ugdymui;

3. Sekretorius       

Snieguolė Mikelaitienė, raštinės vedėja;

4. Nariai                 

Janina Ivanauskaitė, logopedė;                        

Dalia Šaumienė, vyresnioji  socialinė pedagogė;

Goda Rimkuvienė, psichologė;                 

Jūratė Čiupailienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja;

Marytė Ališauskienė, chemijos vyresnioji mokytoja.