Main content

Alert message

Mokyklos taryba

1.Giedrius Makūnas – Tarybos pirmininkas, tėvų atstovas

2.Lina Kavaliauskienė – sekretorė, mokytojų atstovė

3.Daiva Raustytė - mokytojų atstovė

4. Bronius Kazlovskis - mokytojų atstovas

5. Kęstutis Aleksandravičius- mokytojų atstovas

6. Rita Kijauskienė- mokytojų atstovė

7. Renaldas Raišutis- tėvų atstovas

8. Joana Solovjova –tėvų atstovė

9. Giedrė Jarienė – tėvų atstovė