Main content

Alert message

1. Tarybos pirmininkas

Lina Kavaliauskienė

2. Sekretorius

Regina Čėsnienė

3. Mokytojai

Asta Čibirienė

Bronius Kazlovskis

Danutė Petrylienė

4. Tėvai

Eugenijus Kavaliauskas

Vilma Lapašinskienė