Main content

Alert message

 Mokytojai2017

Norėdami susisiekti su pedagogais rašykite į Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

arba skambinkite telefonu (8 37) 33 18 61, mobiliu (8 682) 47 505

 

Pavardė,    vardas    

  Išsilavinimas/Specialybė           

Mokomieji     dalykai     

    Pareigos                     

Aleknavičienė Irena

 VVU

Filologas, lietuvių kalbos ir literatūros dėstytojas

 Lietuvių kalba

(MM)

7 a kl. auklėtojas,

humanitarinių mokslų metodinės grupės pirmininkas

Aleksandravičius

Kęstutis

 VKKI

Fizinio lavinimo dėstytojas treneris

 Kūno kultūra

(MM)

 

Ališauskienė

Marytė

KPI

Inžinierius chemikas technologas

ŠU

Mokytojas

 Chemija

(VM)

8 b kl. auklėtojas

Bankauskienė

Liudmila

 Sportinių šokių vadovas

 Šokis

(M)

 

Barkauskienė

Daiva

VVU

Filologas, anglų kalbos ir literatūros dėstytojas

 Anglų kalba

(MM)

5 kl. auklėtojas,

užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkas

Čibirienė

Asta

 LŽŪU

Mokytojas

LŽŪU

Edukologijos magistras

 Technologijos/Dailė

(MM/M)

Saviraiškos mokslų metodinės grupės pirmininkas

Čiupailienė

Jūratė

VPI

Istorijos ir visuomenės mokslo mokytojas

VPU

Edukologijos bakalauras

Pradinių klasių mokytojas

 Pradinis ugdymas

(VM)

4 a kl. auklėtojas

Dudinskienė

Sonata

ŠU

Anglų kalbos ankstyvojo ugdymo mokytojas

VU

Filologijos magistras

 Anglų kalba

(M)

 

Gedgaudienė

Loreta

 Marijampolės pedagoginė muzikos kokykla 

Ikimokyklinių įstaigų auklėtojas

KTU

Mokytojas

Priešmokyklinis ugdymas

(M)

Priešmokyklinės klasės auklėtojas 

Giedraitienė

Vilma

 VPU

Mokytojas

 (VM)

Socialinis pedagogas

Giržadienė

Danutė

 ŠPI

Pradinių klasių mokytojas

 Pradinis ugdymas

(MM)

 1 kl. auklėtojas,

pradinių klasių metodinės grupės pirmininkas

Grėbliūnienė

Dalia

VPI

Istorijos mokytojas

Istorija

(VM)

 

Kavaliauskienė

Lina

 ŠPI

Pradinių klasių mokytojas

 Pradinis ugdymas

(VM)

4 b kl. auklėtojas

Kazlovskis

Bronius

LKKA

Sporto bakalauras, treneris

LKKA

Sporto magistras

 Kūno kultūra

(VM)

Klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkas

Kijauskienė

Rita

J. Gruodžio aukštesnioji muzikos mokykla

Choro dirigentas, muzikos mokytojas, solfedžio mokytojas muzikos mokykloje

 Muzika

(MM)

 

Kizys

Rimas

KTU

Fizikos mokytojas

Fizika

(MM)

 

Krasauskienė

Lijana

 VVU

Filologas, prancūzų kalbos dėstytojas

 Prancūzų kalba

(M)

 

Matušaitienė

Nijolė

 VPI

Filologas, rusų kalbos ir literatūros dėstytojas

 Neformalus ugdymas

(M)

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Miliukevičienė

Diana

 VPU

Geografijos bakalauras, mokytojas

 Geografija

(VM)

 

Milkevičienė

Jūratė 

VPI

Istorijos mokytojas

Istorija

(VM)

 

Mitkuvienė

Jurgita

VU

Filologijos bakalauras

VU

Filologijos magistras

VPU

Mokytojas

 Lietuvių kalba

(VM)

 

Naginytė

Ramūnė

 VVU

Matematikos dėstytojas

 Matematika

(VM)

6 a kl. auklėtojas 

Narbutienė

Aušra

KTU

Vadybos mokslų bakalauras

KTU

Mokytojas

KTU

Edukologijos magistras

 Matematika

(VM)

7 b kl. auklėtojas,

tiksliųjų ir gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkas

Paškevičienė

Jolanta

 VVU

Filologas, anglų kalbos ir literatūros dėstytojas

 Anglų kalba

(MM)

 6 b kl. auklėtojas

Petrylienė

Danutė

ŠPI

Pradinių klasių mokytojas

 Pradinis ugdymas

(MM)

 3 kl. auklėtojas

Pociuvienė

Margarita

 KPI

Inžinierius ekonomistas

 

Bibliotekos vedėjas

Ragauskienė

Daiva

 ŠPI

Pradinių klasių mokytojas

 Pradinis ugdymas

(MM)

2 a kl. auklėtojas

Rancienė

Rasa

VVU

Filologas, lietuvių kalbos ir literatūros dėstytojas

KTU

Edukologijos magistras

 Lietuvių kalba/Etika/Žmogaus sauga

(MM/M/M)

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui,

metodinės tarybos pirmininkas

Raustytė

Daiva

ŠPI

Pradinių klasių mokytojas

 Pradinis ugdymas

(MM)

2 b kl. auklėtojas

Sabestinienė

Violeta

 VPI

Rusų kalbos ir litetratūros mokytojas

 Rusų kalba

(VM)

 

Sarpaliūtė

Nijolė

 VK Klaipėdos fakultetas (KU)

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas, užklasinio darbo metodininkas, mokyklinio teatro režisierius

 Lietuvių kalba

(MM)

 

Slavinskienė

Bronislava

 ŠPI

Pagalbinės mokyklos mokytojas, logopedas

 (E)

 Logopedas

Šilkinienė

Vijoleta

VVU

Filologas, vokiečių kalbos mokytojas

 Vokiečių kalba

(VM)

 

Titenienė

Ingrida

 VU

Biologijos ir chemijos dėstytojas

 Biologija/

Gamta ir žmogus

(VM)

 8 a kl. auklėtojas

Urbonavičius

Leonidas

 Lvovo VKKI

Kūno kultūros vadovas

 Technologijos

(VM)

 

Valintėlienė

Dalia

 KPI

Ekonomistas

VDU

Edukologijos magistras

VDU

Anglų kalbos mokytojas

KTU

Matematikos mokytojas

PAGD prie VRM Civilinės saugos mokymo centras

Civilinės saugos mokytojas

(MM)

Direktorius,

mokytojų tarybos pirmininkas,

mokytojų atestacijos komisijos pirmininkas

Venčkauskas

Darius

 VDU

Religijos mokslų bakalauras

 Tikyba

(VM)

 

Žygienė Audra Stasė

Klaipėdos Konservatorija

Choro vadovas

J. Gruodžio aukštesnioji muzikos mokykla

Choro dirigentas, muzikos mokytojas, solfedžio mokytojas muzikos mokykloje

Neformalus ugdymas

(VM)