Main content

Alert message

 Mokytojai2017

Norėdami susisiekti su pedagogais rašykite į Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

arba skambinkite telefonu (8 37) 33 18 61, mobiliu (8 682) 47 505

 

Pavardė,    vardas    

  Išsilavinimas/Specialybė           

Mokomieji     dalykai     

    Pareigos                     

Aleknavičienė Irena

 VVU

Filologas, lietuvių kalbos ir literatūros dėstytojas

 Lietuvių kalba

(MM)

8 a kl. auklėtojas,

humanitarinių mokslų metodinės grupės pirmininkas

Aleksandravičius

Kęstutis

 VKKI

Fizinio lavinimo dėstytojas treneris

 Kūno kultūra

(MM)

 

Ališauskienė

Marytė

KPI

Inžinierius chemikas technologas

ŠU

Mokytojas

 Chemija

(VM)

 

Barkauskienė

Daiva

VVU

Filologas, anglų kalbos ir literatūros dėstytojas

 Anglų kalba

(MM)

6 kl. auklėtojas,

užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkas

Čibirienė

Asta

 LŽŪU

Mokytojas

LŽŪU

Edukologijos magistras

 Technologijos/Dailė

(MM/M)

Saviraiškos mokslų metodinės grupės pirmininkas

Čiupailienė

Jūratė

VPI

Istorijos ir visuomenės mokslo mokytojas

VPU

Edukologijos bakalauras

Pradinių klasių mokytojas

 Pradinis ugdymas

(VM)

1 b kl. auklėtojas

Dudinskienė

Sonata

ŠU

Anglų kalbos ankstyvojo ugdymo mokytojas

VU

Filologijos magistras

 Anglų kalba

(M)

 

Gabienė Audrė

Marijampolės Onos Sukackienės pedagoginė muzikos mokykla

Auklėtoja (VM)

 

Gedgaudienė

Loreta

 Marijampolės pedagoginė muzikos kokykla 

Ikimokyklinių įstaigų auklėtojas

KTU

Mokytojas

Priešmokyklinis ugdymas

(M)

Priešmokyklinės klasės auklėtojas 

Giedraitienė

Vilma

 VPU

Mokytojas

 (VM)

Socialinis pedagogas

Giržadienė

Danutė

 ŠPI

Pradinių klasių mokytojas

 Pradinis ugdymas

(MM)

 2 kl. auklėtojas,

pradinių klasių metodinės grupės pirmininkas

Grėbliūnienė

Dalia

VPI

Istorijos mokytojas

Istorija

(VM)

 

Ivanauskaitė Janina

ŠU spec. pedagogika logopedija

Logopedė

 

Kavaliauskienė

Lina

 ŠPI

Pradinių klasių mokytojas

 Pradinis ugdymas

(VM)

4  kl. auklėtojas

Kazlovskis

Bronius

LKKA

Sporto bakalauras, treneris

LKKA

Sporto magistras

 Kūno kultūra

(VM)

5  kl. auklėtojas

Klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkas

Kijauskienė

Rita

J. Gruodžio aukštesnioji muzikos mokykla

Choro dirigentas, muzikos mokytojas, solfedžio mokytojas muzikos mokykloje

 Muzika

(MM)

 

Kizys

Rimas

KTU

Fizikos mokytojas

Fizika

(MM)

 

Krasauskienė

Lijana

 VVU

Filologas, prancūzų kalbos dėstytojas

 Prancūzų kalba

(M)

 

Matušaitienė

Nijolė

 VPI

Filologas, rusų kalbos ir literatūros dėstytojas

 Neformalus ugdymas

(M)

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Miliukevičienė

Diana

 VPU

Geografijos bakalauras, mokytojas

 Geografija

(VM)

 

Milkevičienė

Jūratė 

VPI

Istorijos mokytojas

Istorija

(VM)

 

Naginytė

Ramūnė

 VVU

Matematikos dėstytojas

 Matematika

(VM)

7 a kl. auklėtojas 

Narbutienė

Aušra

KTU

Vadybos mokslų bakalauras

KTU

Mokytojas

KTU

Edukologijos magistras

 Matematika

(VM)

8 b kl. auklėtojas,

tiksliųjų ir gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkas

Paškevičienė

Jolanta

 VVU

Filologas, anglų kalbos ir literatūros dėstytojas

 Anglų kalba

(MM)

 7 b kl. auklėtojas

Pociuvienė

Margarita

 KPI

Inžinierius ekonomistas

 

Bibliotekos vedėjas

Paulaitienė Vitalija

VDA dailės mokytoja

Dailė (VM)

 

Ragauskienė

Daiva

 ŠPI

Pradinių klasių mokytojas

 Pradinis ugdymas

(MM)

3 a kl. auklėtojas

Rancienė

Rasa

VVU

Filologas, lietuvių kalbos ir literatūros dėstytojas

KTU

Edukologijos magistras

 Lietuvių kalba/Etika/Žmogaus sauga

(MM/M/M)

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui,

metodinės tarybos pirmininkas

Raustytė

Daiva

ŠPI

Pradinių klasių mokytojas

 Pradinis ugdymas

(MM)

3 b kl. auklėtojas

Rimkuvienė Goda

VDU mokyklinė psichologija

Psichologė

 

Sabestinienė

Violeta

 VPI

Rusų kalbos ir litetratūros mokytojas

 Rusų kalba

(VM)

 

Sarpaliūtė

Nijolė

 VK Klaipėdos fakultetas (KU)

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas, užklasinio darbo metodininkas, mokyklinio teatro režisierius

 Lietuvių kalba

(MM)

 

Šilkinienė

Vijoleta

VVU

Filologas, vokiečių kalbos mokytojas

 Vokiečių kalba

(VM)

 

Šukienė Ilma

VPU edukologijos bakalauro laipsnis ir auklėtojo kvalifikacija

VDU socialinio darbo magistras

Auklėtoja (VM)

 

Titenienė

Ingrida

 VU

Biologijos ir chemijos dėstytojas

 Biologija/

Gamta ir žmogus

(VM)

 

Urbonavičius

Leonidas

 Lvovo VKKI

Kūno kultūros vadovas

 Technologijos

(VM)

 

Valintėlienė

Dalia

 KPI

Ekonomistas

VDU

Edukologijos magistras

VDU

Anglų kalbos mokytojas

KTU

Matematikos mokytojas

PAGD prie VRM Civilinės saugos mokymo centras

Civilinės saugos mokytojas

(MM)

Direktorius,

mokytojų tarybos pirmininkas,

mokytojų atestacijos komisijos pirmininkas

Venčkauskas

Darius

 VDU

Religijos mokslų bakalauras

 Tikyba

(VM)

 

Miežanskas Giedrius

 

Dorinis ugdymas (tikyba M)

 

Veržikauskaitė Miglė

 

Šikių mokytoja (M)

 

Vildžiūnienė Beatričia

Marijampolės Onos Sukackienės pedagoginė muzikos mokykla

Auklėtoja (VM)

 

Šaumanienė Dalia

VPU socialinis pedagogas

Soc. pedagogė

 

Žygienė Audra Stasė

Klaipėdos Konservatorija

Choro vadovas

J. Gruodžio aukštesnioji muzikos mokykla

Choro dirigentas, muzikos mokytojas, solfedžio mokytojas muzikos mokykloje

Neformalus ugdymas

(VM)