Main content

Alert message

1. Pirmininkas      

Aurelija Helmienė, direktorės pavaduotoja ugdymui;

2. Pavaduotojas    

Rasa Rancienė, direktorės pavaduotoja ugdymui;

3. Sekretorius       

Snieguolė Mikelaitienė, raštinės vedėja;

4. Nariai                 

Bronislava Slavinskienė, logopedė ekspertė;                        

Vilma Giedraitienė, vyr. socialinė pedagogė;

Regina Valaitienė, psichologė;                 

Marytė Ališauskienė, chemijos vyr. mokytoja.