Main content

Alert message

DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESČIAI 2016 – 2017 m. m. 

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius/dirba darbuotojų

Vidutinis bruto darbo užmokestis (Eur)* 2016 m.

Vidutinis bruto darbo užmokestis (Eur)* 2017 m.

1.       

Direktorius

 1/1

 Neskelbiama**

Neskelbiama**

2.       

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

 2/2

 943,00

943,00

3.       

Psichologas

 1/1

 Neskelbiama**

Neskelbiama**

4.       

Socialinis pedagogas

 1/1

 Neskelbiama**

Neskelbiama**

5.       

Logopedas–spec. pedagogas

 1/1

 Neskelbiama**

Neskelbiama**

6.       

Bibliotekos vedėjas

 1/1

 Neskelbiama**

Neskelbiama**

7.       

Bibliotekininkas

 1/3

 146,00

Neskelbiama**

8.       

Mokytojas metodininkas

 –/14

 572,00

589,00

9.       

Vyr. mokytojas

 –/18

 388,00

400,00

10.   

Mokytojas

 –/7

 157,00

162,00

11.   

IKT specialistas

 1/1

 Neskelbiama**

Neskelbiama**

12.   

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

 1/1

 Neskelbiama**

Neskelbiama**

13.   

Raštinės vedėjas

 1/1

 Neskelbiama**

 Neskelbiama**

14.   

Raštvedys

 0,25/1

 Neskelbiama**

Neskelbiama**

15.   

Archyvaras

 0,5/1

 Neskelbiama**

Neskelbiama**

16.   

Vyriausiasis buhalteris

 1/1

 Neskelbiama**

Neskelbiama**

17.

Buhalteris

 0,25/1

 Neskelbiama**

 Neskelbiama**

18.

Auklėtojas

 3/3

 530,00

 565,00

19.

Auklėtojo padejėjas

 2/2

 MMA

 MMA

20. 

Budėtojas

 2/3

 MMA

MMA

21.   

Valytojas

 5,75/7

 MMA

MMA

22.   

Rūbininkas

 1/1

 MMA

MMA

23.   

Pastatų priežiūros darbininkas

 2/3

 MMA

MMA

24.   

Kiemsargis

 1,5/2

 MMA

MMA

 

*Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis – mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius gyventojų pajamų ir valstybinio socialinio draudimo įmokų)

** Vadovaujantis LVR 2003–04–18 nutarimu Nr. 480 (Žin., 2003, Nr. 38–1739) 18pt.