Main content

Alert message

Mokykla-daugiafunkcis centras vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas. 

Mokiniams išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai:

  • mokymosi pasiekimų pažymėjimas;

  • pradinio išsilavinimo pažymėjimas;

  • pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas;

  • pagrindinio ugdymo programos pirmosios dalies baigimo pažymėjimas;

  • pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas;

  • pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas.