Spausdinti

Mokykla-daugiafunkcis centras vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas. 

Mokiniams išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai: