Main content

Alert message

pdf2 Viešųjų pirkimų reglamentas 

pdf2 Viešųjų pirkimų taisyklės

Kauno Jono Žemaičio-Vytauto mokyklos-daugiafunkcio centro viešųjų pirkimų planas 2017 metams

Eil. nr.

Pirkimo pavadinimas

Viešojo pirkimo data

Mokyklos VPT punktas, kuriuo vadovaujantis atliktas pirkimas

Pirkimo būdas

1 Spausdintuvų kasečių, pildymo, remonto paslauga  2017.01.03  V.P.t. 99.1 103.4 Apklausa žodžiu
2 Avarinio II aukšto berniukų WC remonto paslauga I ketv. V.P.t. 99.1 103.4 Apklausa žodžiu
3 Trijų spalvų balionų (geltona, žalia, raudona) pirkimas I ketv. V.P.t. 99.1 103.4 Apklausa žodžiu
4 Skaitovų konkurso skaitovų apdovanojimų  - prizų pirkimas 2017.02.07 V.P.t. 99.1 103.4 Apklausa žodžiu
5 Stendų psichologo kabinetui pirkimas 2017.03.14 V.P.t. 99.1 103.4 Apklausa žodžiu
6 Mokinių testavimo paslauga 2017.03.24 V.P.t. 99.1 103.4 Apklausa raštu - elektroniniu būdu
7 Mokomosios ir grožinės  literatūros pirkimas 2017.03.31 V.P.t. 99.1 103.4 Apklausa žodžiu
8

Mokyklos mokomojo kabineto( plane 4-10)-32m2

dalinio remonto paslauga
 2017.04.01 V.P.t. 99.1 103.4 Apklausa žodžiu
9 Edukacinės paskaitos ir edukacinių žaidimų „Rūšiavimo ABC „pirkimas 2017.04.04 V.P.t. 99.1 103.4 Apklausa žodžiu
10 Interaktyvių technoligijų mokymai 2017.04.04 V.P.t. 99.1 103.4 Apklausa žodžiu
11 Šiluminio mazgo ir šilumos vamzdyno renovacija II-III ketv. V.P.t. 99.1 103.4

Supaprastintas atviras konkursas. Per CVPI sistemą

12 Mokyklos fasado kiemo ir laiptų pakopos renovavimo paslauga III-IV ketv. V.P.t. 99.1 103.4 Per CVPI sistemą
13 Vadovėlių ir mokomosios medžiagos pirkimas II-III ketv. V.P.t. 99.1 103.4 Apklausa
14

Mokyklos mokomojo kabineto 407a( plane 4-2)-15,82mdalinio remonto paslauga

II-III ketvirtis

V.P.t. 99.1 103.4

 Apklausa žodžiu 530 Eur. su PVM
15

Mokyklos mokomojo kabineto307 ( plane 3-4)-51,34 mdalinio remonto paslauga

II-III ketvirtis  V.P.t. 99.1 103.4 Apklausa žodžiu 1080 Eur. su PVM
16  Mokyklos mokomojo kabineto301( plane 3-9)-32m2
dalinio remonto paslauga
II-III ketvirtis  V.P.t. 99.1 103.4 Apklausa žodžiu 420 Eur. su PVM
17  Mokyklos fasado terasos, laiptų ir laiptų pakopų lyginimo ir klojimo – 105 76 m2 trinkelėmis paslauga II-III ketvirtis  V.P.t. 99.1 103.4  
20 Palangių 307 kab. ir palangių galų pirkimas II-III ketvirtis  V.P.t. 99.1 103.4 Apklausa žodžiu
19 Juodžemio (3t) pirkimas II-III ketv. V.P.t. 99.1 103.4 Apklausa
20 Šiuolaikinės integruotos mokymosi klasės nuomos paslaugos pirkimas II- IIII ketvirtis

VPT99.1 103.4

Supaprastintas mažos vertės

Pirkimas apklausos būdu
21  Tamo dienyno paslaugos pirkimas  II- IIII ketvirtis  VPT99.1 103.4  Žodinė apkalusa
22 Vaizdo stebėjimo kamerų ir stebėjimo įrangos, įrengimo paslaugos pirkimas  III- IV ketvirtis VPT99.1 103.4  Žodinė apkalusa

 

Kauno Jono Žemaičio-Vytauto mokyklos-daugiafunkcio centro įvykę viešieji pirkimai 2017 m.

Eil. nr.

Pirkimo pavadinimas

Viešojo pirkimo data

Tiekėjo pavadinimas

Pirkimo sutarties data ir Nr.

Pirkimo sutarties kaina €

1

Spausdintuvų kasečių pirkimo, pildymo, remonto paslauga 

2017 01 02  UAB „Šifras“   2017 01 05 PA-1  IKI 2018 12 31
2 Avarinio II aukšto berniukų WC remonto paslauga 2017 01 20  UAB „ Montada“  2017 01 23 PA-2 117,77 € su PVM
3 Trijų spalvų balionų (geltona, žalia, raudona) pirkimas 2017 02 01   „Balionų šalis“ UAB LEILANAS  2017 02 01 PR-1 31,20 € su PVM (žodinė)
4 Skaitovų konkurso skaitovų apdovanojimų  - prizų pirkimas 2017 02 07  VŠĮ „ TERRA PUBLICA“  2017 0313 PR-2 700,00 € su PVM
5  Mokinių testavimo paslauga 2017 03 24  UAB „ Richelie“  2017  04 14 PA-5  210,00 €  su PVM
6 Grožinės ir mokomosios literatūros pirkimas 2017 03 31  Leidykla „NIEKO RIMTO“  2017 04 06 PR-4 200,00 € su PVM
7

Mokyklos mokomojo kabineto( plane 4-10)-32mdalinio remonto paslauga

2017 04 01  Dalius Žemaitis ,verslo liudijimas QT58528-1  2017 04 07 PA-3 940,10 € be PVM ne PVM mokėtojas)
8 Interaktyvių technologijų mokymai(mokytojams) 2017 04 10  UAB “Biznio mašinų kompanija“  2017 04 10 PA-4 302,50 € su PVM (žodinė)
 Stendų ir informacinių lentelių pirkimas  2017 03 14  Alfonsas Bendžius IDV.Nr.013653  2017 03 30 PR-3  Iki 2019 03 30
2800 € be PVM
10  Edukacinės paskaitos ir edukacinių žaidimų „Rūšiavimo ABC „pirkimas  2017 04 04   MB“ LIJAKA“ VŠĮ „Problemų sprendimo centras“  2017 04 12 PR-5  45,00 € su PVM (žodinė)
11   Smulkių elektronikos prekių ir kasečių pirkimas  2017 04 25  „UAB „Inida“  2017 04 25 PR-6  Žodinė 104,81 € su PVM

 
 

 

 

Pirkimo sutarties data ir numeris