Main content

Alert message

pdf2 Viešųjų pirkimų reglamentas 

pdf2 Viešųjų pirkimų taisyklės

Kauno Jono Žemaičio-Vytauto mokyklos-daugiafunkcio centro viešųjų pirkimų planas 2017 metams

Eil. nr.

Pirkimo pavadinimas

Viešojo pirkimo data

Mokyklos VPT punktas, kuriuo vadovaujantis atliktas pirkimas

Pirkimo būdas

1 Spausdintuvų kasečių, pildymo, remonto paslauga  2017.01.03  V.P.t. 99.1 103.4 Apklausa žodžiu
2 Avarinio II aukšto berniukų WC remonto paslauga I ketv. V.P.t. 99.1 103.4 Apklausa žodžiu
3 Trijų spalvų balionų (geltona, žalia, raudona) pirkimas I ketv. V.P.t. 99.1 103.4 Apklausa žodžiu
4 Skaitovų konkurso skaitovų apdovanojimų  - prizų pirkimas 2017.02.07 V.P.t. 99.1 103.4 Apklausa žodžiu
5 Stendų psichologo kabinetui pirkimas 2017.03.14 V.P.t. 99.1 103.4 Apklausa žodžiu
6 Mokinių testavimo paslauga 2017.03.24 V.P.t. 99.1 103.4 Apklausa raštu - elektroniniu būdu
7 Mokomosios ir grožinės  literatūros pirkimas 2017.03.31 V.P.t. 99.1 103.4 Apklausa žodžiu
8

Mokyklos mokomojo kabineto( plane 4-10)-32m2

dalinio remonto paslauga
 2017.04.01 V.P.t. 99.1 103.4 Apklausa žodžiu
9 Edukacinės paskaitos ir edukacinių žaidimų „Rūšiavimo ABC „pirkimas 2017.04.04 V.P.t. 99.1 103.4 Apklausa žodžiu
10 Interaktyvių technoligijų mokymai 2017.04.04 V.P.t. 99.1 103.4 Apklausa žodžiu
11 Šiluminio mazgo ir šilumos vamzdyno renovacija II-III ketv. V.P.t. 99.1 103.4

Supaprastintas atviras konkursas. Per CVPI sistemą

12 Mokyklos fasado kiemo ir laiptų pakopos renovavimo paslauga III-IV ketv. V.P.t. 99.1 103.4 Per CVPI sistemą
13 Vadovėlių ir mokomosios medžiagos pirkimas II-III ketv. V.P.t. 99.1 103.4 Apklausa
14

Mokyklos mokomojo kabineto 407a( plane 4-2)-15,82mdalinio remonto paslauga

II-III ketvirtis

V.P.t. 99.1 103.4

 Apklausa žodžiu 530 Eur. su PVM
15

Mokyklos mokomojo kabineto307 ( plane 3-4)-51,34 mdalinio remonto paslauga

II-III ketvirtis  V.P.t. 99.1 103.4 Apklausa žodžiu 1080 Eur. su PVM
16  Mokyklos mokomojo kabineto301( plane 3-9)-32m2
dalinio remonto paslauga
II-III ketvirtis  V.P.t. 99.1 103.4 Apklausa žodžiu 420 Eur. su PVM
17  Mokyklos fasado terasos, laiptų ir laiptų pakopų lyginimo ir klojimo – 105 76 m2 trinkelėmis paslauga II-III ketvirtis  V.P.t. 99.1 103.4  
20 Palangių 307 kab. ir palangių galų pirkimas II-III ketvirtis  V.P.t. 99.1 103.4 Apklausa žodžiu
19 Juodžemio (3t) pirkimas II-III ketv. V.P.t. 99.1 103.4 Apklausa
20 Šiuolaikinės integruotos mokymosi klasės nuomos paslaugos pirkimas II- IIII ketvirtis

VPT99.1 103.4

Supaprastintas mažos vertės

Pirkimas apklausos būdu
21  Tamo dienyno paslaugos pirkimas  II- IIII ketvirtis  VPT99.1 103.4  Žodinė apkalusa
22 Vaizdo stebėjimo kamerų ir stebėjimo įrangos, įrengimo paslaugos pirkimas  III- IV ketvirtis VPT99.1 103.4  Žodinė apkalusa
23 Mokomojo kabineto 307 palangių pirkimas, mokyklos kabinetų ir koridorių  palangių užbaigiamosios apdailos 15 vnt. pirkimas 2017 08 18  

Apklausa žodžiu 182,00 Eur. su PVM

24

Mokinių nemokamo maitinimo paslauga

2017 08 18   Iki 2018 08 31
25 Priešgaisrinės technikos techninio aptarnavimo paslauga 2017 09 13   88,66 Eur. be PVM
26 Avarinė šildymo katilo remonto -keitimo paslauga 2017 09 15   293,36 Eur. be PVM
27

Biuro popieriaus pirkimas

2017 10 06   Iki 2018 10 06
28 Avarinis šildymo stovo ir radiatoriaus  renonto paslauga 2017 10 16  

Žodinė apklausa  761,20 Eur. su PVM

29 Antrinių žaliavų išvežimo –perdavimo paslauga 2017 10 16   48,00 Eur. su PVM Žodinė apklausa
30 Adapterio pirkimas 2017 11  03   15,00 Eur. su PVM 
31 Bevielio dviejų kanalų radio mikrofono pirkimas 2017 11  08   437,25Eur. su PVM
32 Dauginimo – kopijavimo aparato pirkimas 2017 11 10   Iki 3,000 Eur. su PVM
33 Geodeziniai  mokyklos sklypo matavimai 2017  11 10    
34 Dokumentų, susijusių su naujuoju LR darbo įstatymu, pirkimas 2017  11 10   Iki 1000,00 Eur. bePVM

 

Kauno Jono Žemaičio – Vytauto mokykla –daugiafunkcis centras

                             pirkimų registracijos žurnalas

Pradėta  2017 08 01

Baigta

Eil. Nr.

Pavadinimas ir objektas

BVŽ kodas

Pirkimo būdas

Sutartis arba sąskaitos Nr. ir sudarymo data

Vertė eurais

Tiekėjas

Pirkimo organizatorius

Pastabos

1

TAMO dienyno licencijos vartojimo paslauga

9800000

Mažos vertės pirkimas

PA-10 2017  08 21

1116,00 Eur. be PVM

UAB“Tavo mokykla“

Nijolė Matušaitienė

Neskelbiama apklausa

2

Elektronikos ir kompiuterinės  įrangos ir įvairių elektroninių prekių pirkimas

30212100-9

Mažos vertės pirkimas

PR-11 2017 08 15

2800,00be PVM

UAB „ Inida“

Nijolė Matušaitienė

Neskelbiama apklausa

3

Mokyklos mokomojo kabineto301( plane 3-9)-32m2ir valgyklos (plane 1-19)-150,81 m2dalinio remonto paslauga

45213352-5

Mažos vertės pirkimas

PA-9 2017 08 18

1641,20Eur. be PVM

Dalius Žemaitis

Verslo liud.VD693163-1

Nijolė Matušaitienė

Neskelbiama apklausa

4

Mokomojo kabineto 307 palangių pirkimas, mokyklos kabinetų ir koridorių  palangių užbaigiamosios apdailos 15 vnt. pirkimas

33100000-1

Mažos vertės pirkimas

PR-13 2017 08 14

182,00 Eur. su PVM

UAB „ Kapeksas“

Nijolė Matušaitienė

Neskelbiama apklausa

5

Priešgaisrinės technikos techninio aptarnavimo paslauga

145343220-1

Mažos vertės pirkimas

PA-12 2017 09 13

88,66 Eur. be PVM

UAB „ Flameksas“

Nijolė Matušaitienė

Neskelbiama apklausa

6

Avarinė šildymo katilo remonto- -keitimo paslauga

451311111-6

Mažos vertės pirkimas

PA-13 2017 09 15

293,36 Eur. be PVM

UAB „ Montada“

Nijolė Matušaitienė

Neskelbiama apklausa

7

Biuro popieriaus pirkimas

21125100-6

Mažos vertės pirkimas

PR-14 2017 10 06

Iki 2018 10 06

UAB „ Officeday“

Nijolė Matušaitienė

Neskelbiama apklausa

8

Avarinis šildymo stovo ir radiatoriaus  remonto paslauga

451311111-6

Mažos vertės pirkimas

PA-14 2017 10 16

761

,20 Eur. su PVM

UAB „ Montada“

Nijolė Matušaitienė

Neskelbiama apklausa

9

Antrinių žaliavų išvežimo –perdavimo paslauga

14900000-0

Mažos vertės pirkimas

PA-15 2017 10 16

48,00 Eur. su PVM

EKO BAZĖ

Nijolė Matušaitienė

Neskelbiama apklausa

10

Adapterio pirkimas

30212100-9

Mažos vertės pirkimas

PR-15 2017 11 03

15,00 Eur. su PVM

UAB „Veld“

Nijolė Matušaitienė

Neskelbiama apklausa

11

Bevielio dviejų kanalų radijo mikrofono pirkimas

30259100-9

Mažos vertės pirkimas

PR-16 2017 11 15

437,25 Eur. su PVM

UAB „ TPS“

Nijolė Matušaitienė

Neskelbiama apklausa

12

Geodeziniai  mokyklos sklypo matavimai

71000000

Mažos vertės pirkimas

PA-16 2017 11 13

544,50 Eur. su PVM

UAB „Žemetra“

Nijolė Matušaitienė

Neskelbiama apklausa

13

Daugiafunkcinio kopijuoklio pirkimas

301212000-5

Mažos vertės pirkimas

PR-17 2017 11 22

1270,50 Eur. su PVM

UAB „Konica Minolta Baltija“

Nijolė Matušaitienė

Neskelbiama apklausa

14

Dokumentų, susijusių su naujuoju LR darbo įstatymu, pirkimas

30241210-5

Mažos vertės pirkimas

PA-17 2017 11 30

Iki 992,20 Eur.  suPVM

Jankauskas ir partneriai

Nijolė Matušaitienė

Neskelbiama apklausa

15

Vaizdo stebėjimo kamerų ir įrašymo aparatūros pirkimas

30241210

Mažos vertės pirkimas

PR-18 2017 12 08

2079,84 Eur. su PVM

UAB „ Monokopa“

Nijolė Matušaitienė

Neskelbiama apklausa

16

Vaizdo stebėjimo kamerų įdiegimo paslauga

30200000

Mažos vertės pirkimas

PA-18 2017 12 04

2954,00 Eur. su PVM

UAB „Technologinių paslaugų sprendimai“

Nijolė Matušaitienė

Neskelbiama apklausa

17

Interaktyvios lentos Smart Board ir programinės įrangos (2 vnt)pirkimas

30212100

Mažos vertės pirkimas

PR-20 2017 12 14

9999,40Eur. su PVM

UAB „ Kauno biznio mašinų kompanija“

Nijolė Matušaitienė

Neskelbiama apklausa raštu viešinta CVP IS

18

Interaktyvaus kūbo (4 vnt)ir Interaktyvių grindų pirkimas

30212100

Mažos vertės pirkimas

PR-20 2017 12 12

6560,00 Eur. su PVM

UAB „ Lantelis“

Nijolė Matušaitienė

Neskelbiama apklausa raštu

viešinta CVP IS

19

Pirmosiops pagalbos vaistinėlių ir tvarstliavos pirkimas

33000000

Mažos vertės pirkimas

PR-22 2017 12 12

158,59 Eur. su PVM

UAB „Eurovaistinė“

Nijolė Matušaitienė

Neskelbiama apklausa

20

Mokomųjų knygelių ir užduočių pirkimas

22000000

Mažos vertės pirkimas

PR-23 2017 12 15

226,72 Eur. su PVM

K.J.Vasiliausko įmonė Liucijus

Nijolė Matušaitienė

Neskelbiama apklausa

21

Kompiuterių pirkimas (6 vnt)

30212100-9

Mažos vertės pirkimas

  PR- 21 2017 12 15

2954,33 Eur. be PVM

UAB „ Inida“

Nijolė Matušaitienė

Neskelbiama apklausa

22

Mokomųjų plakatų ir mokymo priemonių pirkimas

220000000

Mažos vertės pirkimas

PR-24 2017 12 15

662,99 Eur.su PVM

UAB „ Smaltijos leidykla“

Nijolė Matušaitienė

Neskelbiama apklausa

23

Plakatų chemijai 60x90 pirkimas

220000000

Mažos vertės pirkimas

PR-25 2017 12 15

21,04 Eur.su PVM

IĮ „ Mažų tiražų spaustuvė“

Nijolė Matušaitienė

Neskelbiama apklausa

24

Gėlių vazonėliuose apdovanojimui pirkimas

03000000

Mažos vertės pirkimas

PR-26 2017 12 18

36,60 Eur.su PVM

UAB „ Pasaulio gėlės“

Nijolė Matušaitienė

Neskelbiama apklausa

25

Vaikiškos patalinės pirkimas

18000000

Mažos vertės pirkimas

PR-27 2017 12 19

129,48 Eur.su PVM

Art-tom

Nijolė Matušaitienė

Neskelbiama apklausa

26

Mokyklinių spintų vaizdinėms priemonėms

39000000

Mažos vertės pirkimas

PR-28 2017 12 19

3385,62 Eur.su PVM

Šiaulių Gilija

Nijolė Matušaitienė

Neskelbiama apklausa

27

Atmintuko USB pirkimas

30212100

Mažos vertės pirkimas

PR-29 2017 12 20

255,55 Eur.su PVM

UAB „Veld“

Nijolė Matušaitienė

Neskelbiama apklausa

28

Multimedija projektorių pirkimas (4 vnt)

Ekranų (pakabinamų) multimedijos projektoriui pirkimas (4 vnt)

30212100-9

Mažos vertės pirkimas

PR-30 2017 12 20

2495,25 Eur.su PVM

UAB „Education Technologies“

Nijolė Matušaitienė

Neskelbiama apklausa

29

Vertikalių žaliuzių 107, 109 ir 102 kabinetams pirkimas

19000000

Mažos vertės pirkimas

PR-31/1 2017 12 21

653,87 Eur.su PVM

UAB „Dekstera“

Nijolė Matušaitienė

Neskelbiama apklausa

30

 Roletų 203. 301 ir 401 kabinetams pirkimas

19000000

Mažos vertės pirkimas

PR-31/2 2017 12 21

1199,38 Eur.su PVM

UAB „Dekstera“

Nijolė Matušaitienė

Neskelbiama apklausa

31

Stacionaraus kompiuterio ir monitoriaus (4vnt.)pirkimas

30212100-9

Mažos vertės pirkimas

PR-32 2017 12 21

1969,98 Eur.su PVM

UAB „Veld“

Nijolė Matušaitienė

Neskelbiama apklausa

32

Bevielio ryšio stotelės ir atmintuko pirkimas

30212100-9

Mažos vertės pirkimas

PR-32 2017 12 21

306,99 Eur.su PVM

UAB „Veld“

Nijolė Matušaitienė

Neskelbiama apklausa

33

Lubų konstrukcijos ir  šviestuvų pirkimas   ( valgykla; 150m2)

50000000

Mažos vertės pirkimas

PR-34 2017 12 21

1864,61

UAB „Lemora“

Nijolė Matušaitienė

Neskelbiama apklausa

34

Lubų konstrukcijos irįrengimo paslaugos pirkimas ( valgykla; 150m2)

71000000

Mažos vertės pirkimas

PA-19 2017 12 21

1089,00

UAB „Lemora“

Nijolė Matušaitienė

Neskelbiama apklausa

35

409 kabineto grindų įrengimo paslauga

50000000

Mažos vertės pirkimas

PA-20  2017 12 21

1367,20 Eur.su PVM

UAB „Restogis“

Nijolė Matušaitienė

Neskelbiama apklausa

36

109 ir 305 kabineto grindų Tarket pirkimas ir įrengimo paslauga 

50000000

Mažos vertės pirkimas

PA-21 2017 12 21

3182,82

Eur.su PVM

UAB Decorum“

Nijolė Matušaitienė

Neskelbiama apklausa

37

Mokomosios priemonės ir žaidimų ikimokyklinėms grupėms pirkimas

1900000

Mažos vertės pirkimas

PR-35 2017 12 21

990,00

Eur.su PVM

UAB „Janida“

Nijolė Matušaitienė

Neskelbiama apklausa

38

Indų ikimokyklinėms grupėms pirkimas

15000000

Mažos vertės pirkimas

PR-36 2017 12 21

990,00

Eur.su PVM

UAB „Arkietė“

Nijolė Matušaitienė

Neskelbiama apklausa

39

Mokyklinių spintų vaizdinėms priemonėms

39000000

Mažos vertės pirkimas

PR-37 2017 12 28

194,48 Eur.su PVM

Šiaulių Gilija

Nijolė Matušaitienė

Neskelbiama apklausa

40

Elektros prekės valgyklos remontui

 

Mažos vertės pirkimas

PR-1

2018 01 08

53,05 eur. su PVM

UAB „KESKO SENUKAI LITHUANIA“

Nijolė Matušaitienė

Neskelbiama apklausa

41

Marmitas II patiekalams

 

Mažos vertės pirkimas

PR-2

2018 01 09

1427,80 eur. su PVM

UAB ”TANGUTAS“

Nijolė Matušaitienė

Neskelbiama apklausa

42

Virtuvės- valgyklos nišoje stalviršių 1,62x0,23 x0,4 m (2 vnt.)ir spintelės indams stalviršio gaminimo paslaugos pirkimas

 

Mažos vertės pirkimas

PR-3

2018 01 11

159,62 eur. su PVM

Maganda baldai

Nijolė Matušaitienė

Neskelbiama apklausa

43

Spaudo“ direktorės pavaduotoja ugdymui“ pirkimas

 

Mažos vertės pirkimas

PR-4

2018 01 18

9,85 eur. su PVM

UAB Anona

Nijolė Matušaitienė

Neskelbiama apklausa

44

Elektros prekės, ir laidai, santechninės žarnos sporto salės persirengimo kambarių  ir WC remontui

 

Mažos vertės pirkimas

PR-5 2018 01 19

49,15 eur. su PVM

UAB „KESKO SENUKAI LITHUANIA“

Nijolė Matušaitienė

Neskelbiama apklausa

45

Darželio ir lopšelio vaikiškų patalų skalbimas

 

Mažos vertės pirkimas

PA-1 2018 01 31

29,61 eur. su PVM

UAB Skalbsena

Nijolė Matušaitienė

Neskelbiama apklausa

46

Virtuvės pakeliamos užuolaidos-vartų remontas

 

Mažos vertės pirkimas

PA-2 2018 02 01

42,25 eur. su PVM

UAB „Isveta“

Nijolė Matušaitienė

Neskelbiama apklausa

47

Žvakių (10vnt) ir gėlių(savanorių kapų lankymui Vasario16-osios proga)ir elektros prekių pirkimas.

 

Mažos vertės pirkimas

PR-6 2018 02 02

24,82 eur. su PVM

UAB „KESKO SENUKAI LITHUANIA“

Nijolė Matušaitienė

Neskelbiama apklausa

48

VGA laido(15m)  ir adapterio-2 vnt pirkimas

 

Mažos vertės pirkimas

PR-7 2018 02 02

 

UAB „INIDA“

Nijolė Matušaitienė

Neskelbiama apklausa

49

Elektros instaliacijos gedimo šalinimo valgykloje paslauga

 

Mažos vertės pirkimas

   

UAB „Elkera“

Nijolė Matušaitienė

Neskelbiama apklausa

50

Elektros prekių pirkimas

 

Mažos vertės pirkimas

PR-8 2018 02 14

156,43 eur. su PVM

UAB „KESKO SENUKAI LITHUANIA“

Nijolė Matušaitienė

Neskelbiama apklausa

51

Valymo priemonių ir smulkaus ūkinio inventoriaus pirkimas

 

Mažos vertės pirkimas

PR-9 2018 02 14

68,33 eur. su PVM

UAB „KESKO SENUKAI LITHUANIA“

Nijolė Matušaitienė

Neskelbiama apklausa

Kauno Jono Žemaičio-Vytauto mokyklos-daugiafunkcio centro įvykę viešieji pirkimai 2017 m.

 

Eil.Nr.

Pirkimo objekto pavadinimas

Viešojo pirkimo data

Sudaryta pirkimo sutartis(su kuo)

Pirkimo sutarties data ir numeris

Pirkimo sutarties kaina

(eurais)

1

Spausdintuvų kasečių pirkimo, pildymo, remonto paslauga

2017 01 02

UAB „Šifras“

2017 01 05 PA-1

IKI 2018 12 31

2

Avarinio II aukšto berniukų WC remonto paslauga

2017 01 20

UAB „ Montada“

2017 01 23 PA-2

117,77 Eur. su PVM

3

Trijų spalvų balionų (geltona, žalia, raudona) pirkimas

2017 02 01

„Balionų šalis“ UAB LEILANAS

2017 02 01 PR-1

31,20 Eur. su PVM (žodinė)

4

Skaitovų konkurso skaitovų apdovanojimų  - prizų pirkimas

2017 02 07

VŠĮ „ TERRA PUBLICA“

2017 0313 PR-2

700,00 Eur. su PVM

5

Mokinių testavimo paslauga

2017 03 24

UAB „ Richelie“

2017  04 14 PA-5

210,00 Eur. su PVM

6

Grožinės ir mokomosios literatūros pirkimas

2017 03 31

Leidykla „NIEKO RIMTO“

2017 04 06 PR-4

200,00 Eur. su PVM

7

Mokyklos mokomojo kabineto( plane 4-10)-32m2

dalinio remonto paslauga

2017 04 01

Dalius Žemaitis ,verslo liudijimas QT58528-1

2017 04 07 PA-3

940,10 Eur. be PVM ne PVM mokėtojas)

8

Interaktyvių technologijų mokymai(mokytojams)

2017 04 10

UAB “Biznio mašinų kompanija“

2017 04 10 PA-4

302,50 Eur. su PVM (žodinė)

9

Stendų ir informacinių lentelių pirkimas

2017 03 14

Alfonsas Bendžius InDV.Nr.013653

2017 03 30 PR-3

Iki 2019 03 30

2800 Eur. be PVM

10

Edukacinės paskaitos ir edukacinių žaidimų „Rūšiavimo ABC „pirkimas

2017 04 04

MB“ LIJAKA“ VŠĮ „Problemų sprendimo centras“

2017 04 12 PR-5

45,00 Eur. su PVM (žodinė)

11

Smulkių elektronikos prekių ir kasečių pirkimas

2017 04 25

„UAB „Inida“

2017 04 25 PR-6

Žodinė 104,81 Eur. su PVM

12

Vadovėlių ir mokymo priemonių pirkimas

2017 05 15

UAB „Alma Litera sprendimai“

PR-7 2017 06 09

Žodinė 2800,00 Eur. be PVM

13

Mokyklos mokomojo kabineto307 ( plane 3-4)-51,34 m2

dalinio remonto paslauga

2017 06 07

Dalius Žemaitis

Verslo liudijimas

AV642434-1

PA-6 2017 06 15

1073,30 Eur. be PVM

14

Lietuvių k. ir literatūros vadovėlių pirkimas

2017 06 10

LLTI

PR-8 2017 06 13

120,00 Eur. su PVM

15

Šiuolaikinės integruotos mokymosi klasės nuomos paslaugos pirkimas

2017 06 13

AB „Telija“ Lietuva

 PA-7 2017 06 29

32399,64Eur. Eur. su PVM iki 2020 06 29

16

Mokyklinių baldų pirkimas

2017 06 13

UAB „ Šiaulių Gilija“

PR-9 2017 06 16

 Žodinė 854,22 Eur. su PVM

17

Šiluminio mazgo renovacija

2017 06 12

UAB „Axima“

Atskiras segtuvas

Supaprastintas atviras viešasis konkursas

2017 08  07 9958,37 Eur.su PVM

18

Mokyklinių suolų ir kėdžių pirkimas

2017 06 23

UAB „ Šiaulių Gilija“

PR-10 2017 06 26

1945,00 Eur. su PVM

19

Moksleivių maitinimui organizuoti nuomos paslaugos teikimas

2017 06 30

UAB „Marinija‘

PA_8 2017 06 30

Iki 2020 06 30

20

Elektronikos ir kompiuterinės  įrangos ir įvairių elektroninių prekių pirkimas

2017 08 02

UAB „ Inida“

PR-11 2017 08 15

2800,00 Eur. bePVM

21

Elektros energijos pirkimas

2017 08 11

UAB „ IMlitex“

PR-12

EE/17/08/11/1703

Pagal savivaldybės sudarytą preliminarią sutartį

22

TAMO dienyno licencijos vartojimo paslauga

2017  08 02

UAB „ Tavo mokykla“

PA-10 2017  08 21

1116,00 Eur. be PVM

23

MDP palangės

2017 08 14

UAB „Kapeksas“

PR-13 2017 08 14

182,00 Eur. su PVM

24

Mokyklos mokomojo kabineto301( plane 3-9)-32m2ir valgyklos (plane 1-19)-150,81 m2dalinio remonto paslauga

2017 08 18

Dalius Žemaitis

PA-9 2017 08 18

1641,20 Eur. be PVM

25

Gaisrinės technikos techninio aptarnavimo paslauga

2017 09 13

UAB „Flameksas“

PA-12 2017 09 13

96,58 Eur. su PVM (žodinė)

26

Avarinė šildymo katilo remonto- -keitimo paslauga

 

2017 09 15

UAB „Montada“

PA_13 2017 09 15

354,97 Eur. su PVM (žodinė)

27

Biuro popieriaus pirkimas

2017 10 06

UAB Officeday“

PR-14 2017 10 06

Iki 2018 10 06

28

Avarinis šildymo stovo ir radiatoriaus  remonto paslauga

2017 10 16

UAB „ Montada“

PA-14 2017 10 16

ŽODINĖ

761,20 Eur su PVM

29

Antrinių žaliavų išvežimo –perdavimo paslauga

2017 10 16

EKO BAZĖ

PA-15 2017 10 16

ŽODINĖ

+48,000 Eur su PVM

30

Adapterio pirkimas

2017 11 03

UAB „ Veld“

PR-15 2017 11 03

Žodinė 15,00 Eur. su PVM

31

Bevielio dviejų kanalų radijo mikrofono pirkimas

2017 11 15

UAB „TPS“

PR-16 2017 11 15

Žodinė  437,25 Eur. su PVM

 

 

 

Pirkimo sutarties data ir numeris

Mokomojo kabineto 307 palangių pirkimas, mokyklos kabinetų ir koridorių  palangių užbaigiamosios apdailos 15 vnt. pirkimas

 

 

KAUNO JONO ŽEMAIČIO – VYTAUTO MOKYKLA –DAUGIAFUNKCIS CENTRAS

                             PIRKIMŲ REGISTRACIJOS ŽURNALAS

Pradėta  2017 08 01

Baigta......................

Eil.Nr.

Pavadinimas ir objektas

BVŽ kodas

Pirkimo būdas

Sutartis arba sąskaitos Nr. ir sudarymo data

Vertė eurais

Tiekėjas

Pirkimo organizatorius

Pastabos

 

TAMO dienyno licencijos vartojimo paslauga

 

Mažos vertės pirkimas

PA-10 2017  08 21

1116,00 Eur. be PVM

UAB“Tavo mokykla“

Nijolė Matušaitienė

Neskelbiama apklausa

 

Elektronikos ir kompiuterinės  įrangos ir įvairių elektroninių prekių pirkimas

30212100-9

Mažos vertės pirkimas

PR-11 2017 08 15

2800,00be PVM

UAB „ Inida“

Nijolė Matušaitienė

Neskelbiama apklausa

 

Mokyklos mokomojo kabineto301( plane 3-9)-32m2ir valgyklos (plane 1-19)-150,81 m2dalinio remonto paslauga

45213352-5

Mažos vertės pirkimas

PA-9 2017 08 18

1641,20Eur. be PVM

Dalius Žemaitis

Verslo liud.VD693163-1

Nijolė Matušaitienė

Neskelbiama apklausa

 

Mokomojo kabineto 307 palangių pirkimas, mokyklos kabinetų ir koridorių  palangių užbaigiamosios apdailos 15 vnt. pirkimas

33100000-1

Mažos vertės pirkimas

PR-13 2017 08 14

182,00 Eur. su PVM

UAB „ Kapeksas“

Nijolė Matušaitienė

Neskelbiama apklausa

 

Priešgaisrinės technikos techninio aptarnavimo paslauga

145343220-1

Mažos vertės pirkimas

PA-12 2017 09 13

88,66 Eur. be PVM

UAB „ Flameksas“

Nijolė Matušaitienė

Neskelbiama apklausa

 

Avarinė šildymo katilo remonto- -keitimo paslauga

451311111-6

Mažos vertės pirkimas

PA-13 2017 09 15

293,36 Eur. be PVM

UAB „ Montada“

Nijolė Matušaitienė

Neskelbiama apklausa

 

Biuro popieriaus pirkimas

 

21125100-6

Mažos vertės pirkimas

PR-14 2017 10 06

Iki 2018 10 06

UAB „ Officeday“

Nijolė Matušaitienė

Neskelbiama apklausa

 

Avarinis šildymo stovo ir radiatoriaus  remonto paslauga

451311111-6

Mažos vertės pirkimas

PA-14 2017 10 16

761

,20 Eur. su PVM

UAB „ Montada“

Nijolė Matušaitienė

Neskelbiama apklausa

 

Antrinių žaliavų išvežimo –perdavimo paslauga

14900000-0

Mažos vertės pirkimas

PA-15 2017 10 16

48,00 Eur. su PVM

EKO BAZĖ

Nijolė Matušaitienė

Neskelbiama apklausa

 

Adapterio pirkimas

30212100-9

Mažos vertės pirkimas

PR-15 2017 11 03

15,00 Eur. su PVM

UAB „Veld“

Nijolė Matušaitienė

Neskelbiama apklausa

 

Bevielio dviejų kanalų radijo mikrofono pirkimas

30259100-9

Mažos vertės pirkimas

PR-16 2017 11 15

437,25 Eur. su PVM

UAB „ TPS“

Nijolė Matušaitienė

Neskelbiama apklausa

 

Geodeziniai  mokyklos sklypo matavimai

71000000

Mažos vertės pirkimas

PA-16 2017 11 13

544,50 Eur. su PVM

UAB „Žemetra“

Nijolė Matušaitienė

Neskelbiama apklausa

 

Daugiafunkcinio kopijuoklio pirkimas

301212000-5

Mažos vertės pirkimas

PR-17 2017 11 22

1270,50 Eur. su PVM

UAB „Konica Minolta Baltija“

Nijolė Matušaitienė

Neskelbiama apklausa

 

Dokumentų, susijusių su naujuoju LR darbo įstatymu, pirkimas

30241210-5

Mažos vertės pirkimas

PR-18 2017 11 22

Iki 992,20 Eur.  suPVM

Jankauskas ir partneriai

Nijolė Matušaitienė

Neskelbiama apklausa

 

Vaizdo stebėjimo kamerų ir įrašymo aparatūros pirkimas

30241210

Mažos vertės pirkimas

PR-19 2017 12 08

2079,84 Eur. su PVM

UAB „ Monokopa“

Nijolė Matušaitienė

Neskelbiama apklausa

 

Vaizdo stebėjimo kamerų įdiegimo paslauga

 

Mažos vertės pirkimas

PA-17 2017 12 04

2954,00 Eur. su PVM

UAB „Technologinių paslaugų sprendimai“

Nijolė Matušaitienė

Neskelbiama apklausa

 

Kompiuterių pirkimas (6 vnt)

30212100-9

Mažos vertės pirkimas

 

Iki 3000,00 Eur. su PVM

 

Nijolė Matušaitienė

Neskelbiama apklausa

 

Interaktyvaus kūbo pirkimas (4 vnt)

30212100

Mažos vertės pirkimas

 

Iki 2000,00 Eur. su PVM

 

Nijolė Matušaitienė

Neskelbiama apklausa

 

Interaktyvi lenta Promethean Activ Panel  70V5 (2 vnt)

30212100

Mažos vertės pirkimas

 

76000,00Eur. su PVM

 

Nijolė Matušaitienė

Neskelbiama apklausa raštu

 

Interaktyvios grindys

30212100

Mažos vertės pirkimas

 

5500Eur. su PVM

 

Nijolė Matušaitienė

Apklausa raštu